Peter van der Net
Boomverzorging
Trees

Foto's

Binnenkort

Binnenkort komt hier een foto impressie van mijn werkzaamheden.

Links

Bomenstichting

Kring Praktiserende Boomverzorgers

Metabyte computer beheer

Instellingen

Voor diverse instellingen zoals verzorgingstehuizen en campings mochten wij de rapportage verzorgen met hierin een inventarisatie van de aanwezige bomen en de uit te voeren onderhoudsmaatregelen zoals snoeien, kappen en andere boomverzorgende werkzaamheden. Ook een overzicht van jaarlijks uit te voeren werkzaamheden kan hierin worden opgenomen voor bijvoorbeeld een termijn van 5 jaar.

De rapportage wordt voorzien van foto’s waarmee een en ander duidelijk wordt uitgelegd.